Projektas "Organizacijų ŽINIŲ MAINAI" | HAI.LT

Projektas "Organizacijų ŽINIŲ MAINAI"

Harmoningos asmenybės institutas (HAI) 2012-13 m. surengė pilotinį ŽINIŲ MAINŲ projektą, kuriame pirmą kartą Lietuvoje organizacijų bendradarbiavimui pritaikytas BENDRUOMENINĖS VALIUTOS modelis. Projekte apsijungė dvylika verslo ir viešųjų organizacijų, išdrįsusių atvirai viena su kita dalintis savo gyva praktika. Šio projekto iniciatyva iškelta 2011 m. rugsėjo mėn. Harmoningos asmenybės instituto (HAI) surengtoje integralinės erdvės konferencijoje "XXI amžiaus renesansas: inovatyvios mokymosi ir bendradarbiavimo formos. Bendruomeninė valiuta“.

ORGANIZACIJŲ ŽINIŲ MAINIŲ PROJEKTO ESMĖ: sukurti ir praktiškai išbandyti gyvą veikiantį žinių mainų modelį, kuris leidžia vystyti organizacijų žmones be papildomų finansų ir skatina bendradarbiavimą tarp organizacijų.

Plačiau apie projektą>>
Pranešimas žiniasklaidai apie projekto rezultatus>>

PROJEKTE DALYVAUSIOS ĮMONĖS
“Alna Software”, “Tobis”, “SEB gyvybės draudimas” “Tegra VS”, “NOD Baltic”, “Skubios siuntos”, “Baltic-American Concord”, “Convestus”, Europos socialinio fondo agentūra, Centrinė projektų valdymo agentūra, “Harmoningos asmenybės institutas”, “VRS WPI Vilnius”.


PROJEKTO STATISTIKA
►Dvylika dalyvavusių organizacijų žinių mainams pateikė 39 temas – savo patirtis, kuriomis norėjo pasidalinti su kitais dalyviais;
►Projekto metu iš viso įvyko 67 mainai, iš kurių 44 buvo “grupiniai”, tai yra vienos įmonės patirties klausėsi grupė dalyvių iš skirtingų organizacijų;
►Per mėnesį vidutiniškai  įvyko  8 žinių mainai.

PROJEKTO ĮŽVALGOS

Rasa Balčiūnienė, HAI įkūrėja, projekto iniciatorė ir moderatorė:
►Organizacijose yra poreikis kitokiam mokymuisi;
►Nesijautė skirtumo tarp verslo ir viešųjų organizacijų;
►Populiariausios buvo minkštųjų kompetencijų patirtys, kurios įkvėpė  ir drąsino kokybinimas pokyčiams;
►Išrinktų labiausiai patikusių įmonių patirčių TOP 4 buvo tiesiogiai  susietas su inovacinėmis idėjomis organizacinėje kultūroje ir kitokiomis motyvacinėmis formomis;
►Buvo tikėtąsi stažuočių, bet iki jų nepriaugome.

PROJEKTO NAUDA DALYVAVUSIOMS ORGANIZACIJOMS:
„Projekte nusprendėme dalyvauti todėl, kad galimybė dalintis savo patirtimi su žmonėmis, kuriems tai svarbu ir įdomu, yra didelė dovana mūsų organizacijai. Šis pilotinis projektas parodė, kiek daug galima gauti dalinantis su kitais ir padėjo pamatus naujiems, dar artesnės sąveikos tarp nesusijusių organizacijų, projektams.“

Rinardas Goda, "Tegra investicijos" prezidentas

„Dalyvavimas žinių mainų projekte suteikė galimybę geriau suvokti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo galimybes, pasidalyti procesų tobulinimo, personalo vadybos, motyvacijos didinimo, kūrybiškumo skatinimo inovacijomis (ypač rutininio pobūdžio darbuose) bei įtraukti darbuotojus į kitokias veiklas. Po šio pilotinio projekto supratome, kad nesame tokie jau skirtingi, kad visur darbuotojai kelia panašius klausimus.“

Povilas Česonis, ESFA direktorius

„Dalyvavome mainų projekte, kadangi norėjome išbandyti šį modelį kaip naują mokymosi formą, kaip alternatyvą standartiniams mokymams. Kai kalba eina apie vieną organizaciją, tai tų idėjų ir mokymų ratas yra labai siauras. Vertingiausia projekte buvo išgirsti, kaip „minkštieji“ klausimai sprendžiami kitose organizacijose ir pasidalinti su kitais savo patirtimi.“

Artūras Gruodis, UAB „Alna Software“ direktorius