Tęstinės lyderių vystymo programos | HAI.LT

Tęstinės lyderių vystymo programos

Paskutiniais dešimtmečiais pasaulis labai greitai keičiasi ir mes gyvename NAUJOJE REALYBĖJE. Naujas ateities kontekstas kelia iššūkius ir NAUJOMS VADOVO KOMPETENCIJOMS. Paradoksas tame, kad kompetencijos bus reikalingos rytoj, bet jos formuojasi labai lėtai, tad ruoštis reikia jau ŠIANDIEN.

NAUJOS REALYBĖS BRUOŽAI

KINTAMUMAS:
situacija greitai ir nenuspėjamai keičiasi.


"Tokioje realybėje negali jau remtis praeities tendencijomis ir patirtimi, nėra  paruoštų receptų, efektyvūs yra tik „čia ir dabar” veikiantys sprendimai, kurie rytoj gali būti jau nebetinkami.

NAUJA REALYBĖ FORMUOJA IR NAUJĄ POŽIŪRĮ VADYBOJE."

HAI įkūrėja Rasa Balčiūnienė
 

NEAPIBRĖŽTUMAS:
remiantis praeitimi negalime prognozuoti ateities, ateitį galima tik patiems kurti.
SUDĖTINGUMAS:
sunku atsakyti į klausimus: Kas? Ką? Kada? Kaip? Kodėl?
PRIEŠTARINGUMAS:
kokius veiksmus bedarysime, visada bus šalutinis nevisai pageidaujamas poveikis

VADOVŲ VYSTYMOSI AKTUALIJOS
Harvardo universiteto tyrimas pabrėžia, kad tendencija Nr.1 vadovų ir lyderių mokyme - VERTIKALUSIS VADOVŲ VYSTYMASIS.  Jo dėka keičiasi smegenų darbo algoritmas ir pasaulėžiūra, ko pasekoje formuojasi kitoks realybės suvokimas, nauji subtilesni pojūčiai, susikuria naujos mąstymo, emocinės ir komunikacinės galimybės.

Mūsų organizacijų ATEITIS priklauso nuo lyderių sąmoningumo, mąstymo komplesiškumo lygio, tik AUKŠTESNIUOSE SĄMONINGUMO vystymosi lygiuose esantys lyderiai gebės išspręsti vis didėjančio sudėtingumo ir neapibrėžtumo problemas.  

PRAEITYJE SVARBU: ŠIANDIEN AKTUALIAUSIA:
Konkretus mokymasis:
 mokymasis „konkrečiai užduočiai”.
Kontekstinis mokymasis:
tai toks mokymasis, kai nežinai konkrečiai, ko reikės rytoj, bet esi pasiruošęs  neapibrėžtumams ir ateities galimybių iššūkiams.
Horizontalusis vystymasis:
horizontalus vystymasis yra gebėjimų vystymas, apimantis žinių, įgūdžių ir talentų, susijusiu su dabarties mentalitetu, plėtojimu.
Vertikalusis vystymasis:
suteikia ne tik naujas žinias, bet ir keičiasi mąstymo būdas, suteikdamas naujas elgsenos formas ir veikImo priemones, įgalinančias veikti neapibrėžtumo sąlygomis.

MŪSŲ VERTĖ
Harmoningos asmenybės instituto 10 METŲ PATIRTIS, formuojant ir realizuojant visuminio, kontekstinio ir vertikalaus vystymosi lyderių mokymų programas, leidžia INTEGRUOTI naujai atsirandančius valdymo įrankius į bendrą sistemą, paremtą gyvybės logikos veikimo principais ir kriterijais, ir sukurti galimybes lyderiams ugdytis 15 ATEITIES GYVENIMO LYDERIO KOMPETENCIJŲ:

-  Gyvybės logikos universalių dėsnių suvokimas ir pažinimas
-  Gilių prasmių suvokimas ir realizavimas
-  Intuityvus sprendimų priėmimas ir intuityvus veikimas
-  Bendradarbiavimo ir vystymosi aplinkos kūrimas
-  Informacijos, vaizdinių, laiko ir energijos valdymas
-  Pasąmoninių dinamikų pažinimas ir valdymas
- Stereotipų transformavimas
- Sisteminis mąstymas ir sisteminių ryšių valdymas
- Kompleksinis mąstymas ir kompleksiškumo valdymas
- Integralus mąstymas ir integrali refleksija

LYDERIŲ PROGRAMOS ATSILIEPIMAI>>