Veiklos filosofija | HAI.LT

Veiklos filosofija

ATEITIES KŪRIMAS: nuo prognozavimo prie ateities pamatymo


Greitai besikeičiančioje ir neapibrėžtojoje aplinkoje ATEITIES NEĮMANOMA PROGNOZUOTI. Esminė problema - mūsų mąstymas atsilieka nuo technologijų vystymosi ir yra užterštas tiek individualiomis, tiek socialinėmis nuostatomis. Mes turime atsisakyti įpročio prognozuoti ateitį, remiantis savo patirtimi. ATEITĮ GALIMA PAMATYTI. Mūsų esminis iššūkis - gebėjimas atsijungti nuo praeities ir atminties, arba, kitaip tariant, išeiti iš įprastinio mąstymo ir SUSIJUNGTI SU GILIAUSIOMIS ĮŽVALGOMIS, kurios siekia per mus realizuotis. Ateities negalima pamatyti, remiantis praeitimi. Tarp praeities ir ateities yra Tuštuma, iš kurios GALI GIMTI ATEITIS. Tuštuma yra užpildyta komunikacija: tiek vidiniais dialogais, tiek išoriniai pokalbiais. Mes tol būname toje tuštumos erdvėje, kol mums pavyksta PAMATYTI NAUJAS PRASMES, o tada mes naujai pamatome ATEITĮ - kitaip tariant, mūsų neuronų tinkle susiformuoja nauji ryšiai. Tokiu būdu mes KURIAME SAVO ATEITĮ.

Plačiau apie ateities kūrimą>>