Veiklos filosofija | HAI.LT

Veiklos filosofija

NAUJOS PRASMĖS: nuo vartojimo kultūros - prie grynumo kultūros


Per materializmo laikotarpį vartojimas visiškai iškraipė GYVENIMO REIŠKINIUS. Technologiškai besivystydami ir siekdami didesnio vartojimo, pametėm ŽMONIŠKUMĄ - humanizmą kiekvienoje veiklos sferoje. Žmogus tapo iš subjekto - objektu, arba, kitaip tariant, iš savarankiškai, sąmoningai veikiančio šeiminko tapo automatiškai paveikiamu daiktu.Gyvename pasaulyje, APVERSTAME AUKŠTYN KOJOMIS.Taip atsitiko todėl, kad technologinis vystymąsis aplenkia mūsų mąstymo vystymąsi. Šiandien  verslo bazinis  poreikis - KŪRYBINIS VERSLAS, kuris gimsta integruojant pragmatiškumą, išmintį ir estetiką. Mūsų laukia nauja epocha - IŠMINTIES EPOCHA.