Organizacijos vystymo projektai | HAI.LT

Organizacijos vystymo projektai

ORGANIZACIJOS VYSTYMO PROJEKTAI

Kiekviena organizacija vystosi UNIKALIAI.  Organizacijos vystymasis apima įvairius organizacijos lygius: lyderio, vadovų, organizacijos žmonių.

Nėra apibrėžtos griežtos vienos schemos ir VIENO RECEPTO, tinkančio visiems. Yra esminiai vystymosi PRINCIPAI, karščiausios AKTUALIJOS ir organizacijos UŽSISENĖJUSIOS ĮTAMPOS, reikalaujančios kardinalių KOKYBINIŲ POKYČIŲ

Organizacijos vystymąsis yra neįmanomas be LYDERIO VYSTYMOSI. Todėl mūsų bendradarbiavimas su organizacija prasideda nuo ATVIRO POKALBIO su organizacijos lyderiu. Pirminio pokalbio metu išgryninamas poreikis, ir nuo tada prasideda organizacijos virsmo KELIASKai kada šis KELIAS prasideda nuo lyderio mąstymo pokyčių tęstinės programos, kai kada - nuo ateities kūrimo strateginės sesijos, o kai kada - nuo organizacijos konsteliacijos, individualios koučingo konsultacijos ar sudalyvavimo virsmų konferencijose. Kiekvienas atvejis yra UNIKALUS. Kai kada užtenka momentinės kibikšties ar vienos organizacijos vystymo sesijos, o kai kada užsimezga ilgalaikė gili draugystė ir mes tampame SAVOTIŠKAIS  organizacijos virsmų LYDĖTOJAIS .

Organizacijos vystymo projektai:

"Plasteksus" projektas yra realizuojamas kompleksiškai, visais organizacijos lygiais: nuo lyderių ir vadovų  vystymo tęstinių programų, nuo kasmetinių Ateities kūrimo strateginių sesijų iki organizacijos žmonių koučingo mokymų ir tobulėjimo kultūros diegimo. Su organizacijos savininkais bendradarbiavimas prasidėjo nuo programos "Gyvenimo lyderis" 2008 metais. Kompleksinio projekto pirmasis etapas vyksta 2013 m. spalio - 2015 m. sausio mėnesiais.

Bendradarbiavimas su "TEGRA STATE" group savininkais prasidėjo 2008 metais nuo tęstinės programos  "Psichologinis koučingas organizacijoje". Toliau sekė kasmetinės Ateities kūrimo strateginės sesijos (2010, 2011, 2012 metais), kurių metu buvo išgryninta organizacijos prasmė, suformuotas ilgalaikis organizacijos vystymosi vektorius, gimė  projekto "inTegra house"  idėja. Savininkai mokėsi  tęstinėse programose "Gyvenimo lyderis", vadovai mokosi tęstinėje programoje "Sąmoninga lyderystė". Kartu su "Tegra" eksperimentavome inovaciniuose pilotiniuose projektuose:  "Organizacijų žinių mainai", "Mutual Learning", "Baikalo verslo forumas".

 "Tobis" savininkas ir vadovų komanda 2009 metais pradėjo mokytis  tęstinėje programoje  "Psichologinis koučingas organizacijoje", toliau vadovai tęsė mokymus programoje "Pasąmoninių psichotipų valdymas", įmonės savininkas mokėsi programoje "Sisteminių ryšių valdymas". 2010 metais buvo pravesta Ateities kūrimo strateginė sesija, kuri iniciajavo kardinalius pokyčius organizacijoje. Toliau su  įmonės vadovais tęsiame bendradarbiavima, dalyvaujant jiems tęstinėse programose "Gyvenimo lyderis" ir "Sąmoninga lyderystė".  "Tobio" grupė aktyviai įsijungė "Mutual learning" verslumo mentorystės projektą su moksleiviais.

2010 metais pravesta pirmoji Ateities kūrimo strateginė sesija - įmonėje prasidėjo kokybiniai pokyčiai. Kita Ateities kūrimo strateginė sesija buvo pravesta 2013 metais, kurioje buvo suformuotas organizacijos vystymosi vektorius. Įmonės savininkas mokėsi tęstinėje programoje  "Psichologinis koučingas organizacijoje", "Gyvenimo lyderio psichologija", vadovai dalyvauja programoje "Sąmoninga lyderystė". "NOD Baltic " aktyviai prisidėjo prie eksperimentinio pilotinio projekto "Organizacijų žinių mainai".

Su "BAC group" savininku bendradarbiavimas prasidėjo 2007 metų  tęstinėje programoje "Lyderis humanistinės psichologijos požiūriu". Toliau bendradarbiavimas tęsėsi, kai visa vadovų komanda mokėsi   programoje "Psichologinis koučingas organziacijoje". Po to sekė mokymąsis "Sisteminių ryšių valdymas organizacijoje ".  2013 metais buvo pravesta "Ateities kūrimo strateginė sesija", kurios metu buvo suformuotas organizacijos vystymosi vektorius ir pokyčių iniciatyvinės grupės.  Vadovai tęsia mokymąsi "Sąmoningos lyderystės" programoje. Kartu su "Bac group" eksperimentavome pilotiniame "Organizacijų žinių mainų projekte" ir kūrėm galimybes moksleiviams "Mutual learning" verslumo mentorystės projekte.

2010 - 2011 metais buvo pravestos 6 organizacijos vystymo sesijos. "Ateities kūrimo strateginės sesijos" metu buvo priimtas sprendimas atstatyti istorines šaknis ir tuo pačiu senąsias vertybes, pakeičiant  "Ragučio" pavadinimą į Volfo Engelmeno pavadinimą. Toliau sekė naujų produktų vystymo sesijos, kasmetinės strateginės sesijos. Tuo pačiu metu vadovų komanda mokėsi tęstinėse programose "Psichologinis koučingas organizacijoje" ir "Pasąmoniniu psichotipų valdymas".

2010 - 2011 metais realizuotas tęstinis pokyčių projektas vienoje didžiausioje Rusijos finansinėje korporacijoje "Uralsib". Projekto tikslas - inovacinio potencialo formavimas. Pravesta 13 organizacijos vystymo psichodinaminių sesijų (УРАЛСИБ ФК, ДФ ВИКТОРИЯ, МЕТА ХОЛДИНГ, ПАЛИСАД, ОРГАНИК, УРАЛСИБ СТРАХОВАЯ, ЧАСТНЫЙ БАНК). Realizuota programa "Integralinė lyderio vystymo technologija" (18 seminarų, 40 dienų) aukščiausio lygio vadovams (УРАЛСИБ ФК, ДФ ВИКТОРИЯ, МЕТА ХОЛДИНГ, ПАЛИСАД, ОРГАНИК, УРАЛСИБ СТРАХОВАЯ, ЧАСТНЫЙ БАНК, УИК ЭВОЛЮЦИЯ, ЗНАК, ЛИЗИНГ УРАЛСИБ, НФК, УРАЛСИБ КАПИТАЛ), surengta integralinės erdvės konferencija "Naujos ekonomikos formos", skirta naujų ekonomikos formų vystymui "Uralsib" konglamerate.


Su "Rubinetos" savininkais bendradarbiavimą pradėjome 2009 metais nuo dalyvavimo tęstinėse lyderių vystymo programose: "Psichologinis koučingas organizacijoje", "Sisteminių ryšių valdymas". 2013 metais buvo pravesta Ateities kūrimo strateginė sesija, kurioje buvo suformuotas organizacijos  vystymosi vektorius ir po kurios įmonėje prasidėjo kardinalūs pokyčiai.

Su "Kvalitetu" bendradarbiavimas prasidėjo nuo Organizacijos vystymo psichodinaminės sesijos 2009 metais. 2010 metais buvo pravesta  Ateities kūrimo strateginė sesija, kurios metu buvo suformuotas organizacijos vystymosi vektorius, o  2011 metais buvo igyvendinta 40 dienų "Naujo mąstymo konsultantų ruošimo programa", formuojanti  tobulėjimo kultūrą organizacijoje. Įmonės savininkas mokėsi tęstinėje programoje "Gyvenimo lyderis".


"Alnoje"  2009 - 2010 metais buvo realizuotas ilgalaikis vadovų asmenybės vystymo tęstinių  mokymų projektas, bendradarbiaujant su Sankt Peterburgo koučingo institutu. 2011 metais buvo pravesta Ateities kūrimo strateginė   sesija, kurioje išsigrynino vidinės valiutos "Alnukai " idėja. 2012 metais "Alnos" vadovai inicijavo inovacinį pilotinį projektą "Organizacijų žinių mainai".

Bendradarbiavimas su "MARS" įmonės vadovais prasidėjo 2006 metais nuo dalyvavimo tęstinėse programose: "Lyderis humanistinės psichologijos požiūriu". Toliau didžioji dalis vadovų mokėsi tęstinėje programoje "Psichologinis koučingas organizacijoje" , buvo pravesti įvairiausi tobulėjimo kultūrą skatinantys mokymai organizacijos žmonėms. Iki šiol bendradarbiavimas tęsiamas, vadovams dalyvaujant "Sąmoningos lyderystės" programoje.