Įvykiai | HAI.LT

Įvykiai

2017.05.23
Verslo įžvalgų dirbtuvės „NAUJOS PRASMĖS VERSLE“
2017 metais Lietuvoje ir už jos ribų rengiamos verslo įžvalgų dirbtuvės „NAUJOS PRASMĖS VERSLE" kviečia verslo kūrėjus pamąstyti plačiau ir giliau: Kokius iššūkius verslo ir visuomenės ateičiai kelia vartojimo kultūra, skaitmeninės epochos ir 4-osios pramonės revoliucijos pasekmės ? Kaip pamatyti savo galimybes naujai besiformuojančiame kontekste? Kokia kolektyvinio mąstymo ir tarpdisciplininio požiūrio versle prasmė?
Skaityti plačiau
2017.05.22
Strateginės peržvalgos sesija „Strateginis valdymas kaip visuma“
Naujame strateginės peržvalgos sesijos formate kviečiame pamąstyti. Pamąstyti ne tik apie strateginius verslo sprendimus, bet ir apie ateitį… Strateginės peržvalgos sesijos vedantysis - prof. GENADIJUS KONSTANTINOVAS, vienas geriausių strateginio valdymo konsultantų Rusijoje, Pasaulio banko instituto ekspertas įmonių valdymo srityje.
Skaityti plačiau
2017.01.17
Seminaras "Meno psichologija: pagrindas kūrybinio proto vystymuisi"
Kaip menas siejasi su kūrybinio proto vystymu? Jau trečią kartą vyksiantis analogų neturintis seminaras "MENO PSICHOLOGIJA: pagrindas kūrybinio proto vystymui" padės suvokti meno vaizdinių poveikį žmogaus psichikai, gyvenimui ir visuomenės reiškiniams, lavinti intuityvų pajautimą, pajausti grožio kriterijų ir per aukščiausią meną atrasti naujus veiklos horizontus. Seminaro vedančiosios - TATJANA CHARITONOVA, Meno ir kultūros muziejaus Ermitažo (Sankt Peterburgas) vedančioji psichologė, meno istorikė, MARINA ČEKMARIOVA, menotyrininkė, meno kritikė, Ermitažo (Sankt Peterburgas) metodininkė, RASA BALTĖ - BALČIŪNIENĖ, verslininkė, mąstymo pokyčių provokatorė, asmenybės vystymosi konsultantė, naujų galimybių nešėja, vizionierė, ontopsichologijos praktikė, „Femina Bona“ ir „Harmoningos asmenybės instituto“ įkūrėja.
Skaityti plačiau
2016.10.26
Strateginės peržvalgos sesija "INOVATYVI VEIKLA KAIP VISUMA"
Į inovacijas žvelgdami kaip į naujoves, kuriančias ekonominį ir komercinį efektą, naudojamės tik daliniu inovacijų potencialu. Tam, kad įmonėse gimtų naujos kokybės inovacijos, svarbu inovacijas suvokti kaip visumą, kurioje visos aplinkos funkcijos atlieka savo paskirtį. Naujame strateginės peržvalgos sesijos formate į bendrą erdvę kviečiame įvairių įmonių lyderius ir jų strategines komandas įsigilinti į inovacijų kaip visumos sampratą, įsisavinant subtilias inovacijų kaip visumos kūrimo technologijas ir praktiškai taikant savo organizacijos strategijos vystyme. Strateginės peržvalgos sesijos vedantysis - intelektualas, tyrinėtojas, keliautojas, inovacijų kaip visumos autorius Andrej Teslinov, moderatorė - Rasa Baltė - Balčiūnienė.
Skaityti plačiau
2016.07.14
Seminaras "MENO PSICHOLOGIJA: pagrindas kūrybinio proto vystymui"
Kaip menas siejasi su kūrybinio proto vystymu? Analogų neturintis seminaras "MENO PSICHOLOGIJA: pagrindas kūrybinio proto vystymui" padės suvokti meno vaizdinių poveikį žmogaus psichikai, gyvenimui ir visuomenės reiškiniams, lavinti intuityvų pajautimą, pajausti grožio kriterijų ir per aukščiausią meną atrasti naujus veiklos horizontus. Seminaro vedančiosios - TATJANA CHARITONOVA, Meno ir kultūros muziejaus Ermitažo (Sankt Peterburgas) vedančioji psichologė, meno istorikė, MARINA ČEKMARIOVA, menotyrininkė, meno kritikė, Ermitažo (Sankt Peterburgas) metodininkė, RASA BALČIŪNIENĖ, verslininkė, mąstymo pokyčių provokatorė, asmenybės vystymosi konsultantė, naujų galimybių nešėja, vizionierė, ontopsichologijos praktikė, „Femina Bona“ ir „Harmoningos asmenybės instituto“ įkūrėja.
Skaityti plačiau