Inovatyvių įdėjų paieškos konferencijos | HAI.LT

Inovatyvių įdėjų paieškos konferencijos

Harmoningos asmenybės institutas (HAI LT) rengia INTEGRALINĖS ERDVĖS  KONFERENCIJAS Lietuvoje ir kitose šalyse, kuriose telkiasi VERSLAS, MOKSLAS, KULTŪRA, JAUNIMAS.

INOVATYVIŲ IDĖJŲ paieškos konferencijų  esmė - sukurti POŽIŪRIO VIRSMĄ tam tikroje mūsų verslų ar visuomenės gyvenimo srityje bei rinkoje. Šios konferencijos yra formuojamas kaip vientisas minties vystymosi scenarijus. Jose įvyksta PARADIGMINIAI pokyčiai ir gimsta naujas suvokimas, naujos prasmės, naujos formos, nauji veikimo būdai - vyksta ne informacijos perteikimas, o požiūrio TRANSFORMACIJA. Kai pasikeičia požiūris į tam tikrus reiškinius, tada ir gimsta naujos idėjos, įsijungia vidinė motyvacija ir jėga jas realizuoti.

Konferencijų programa INTEGRUOJA savyje įvairias vedimo formas: mokslo žmonių racionalumą, gyvas verslininkų ir profesionalų patirčių istorijas,kultūros žmonių įžvalgas, interaktyvias diskusijas, kūrybines laboratorijas, kūno praktikas ir meditacijas, socialinio teatro ir išdėstymo procesus,mąstymo vaizdiniais technikas, muzikinius performansus. Konferencijos daugiasluoksniškumas ir kompleksiškumas  sukuria sąlygas KOKYBINIAMS VIRSMAMS.

Mes giliai savyje nešame įsisąmonintą matymą, kad šiandien esminis globalus visuomenės poreikis yra INTEGRALI SVEIKATA: fizinės, socialinės, psichologinės sveikatų sinergija.

► Mes apjungiame skirtingas SOCIALINES GRUPES: verslo ir mokslo žmones, jaunimą, politikus, kartu ieškodami sprendimų visuomenei aktualiose srityse.

► Mes sėjame NAUJŲ POŽIŪRIŲ sėklas, kurios pamažu dygsta.

► Mūsų renginiuose gimsta INOVATYVŪS socialiniai projektai.

► Mes giliai savyje nešame VIZIJĄ, kad Lietuva turi galimybę tapti šalimi, į kurią važiuoja žmonės iš kitų šalių mokytis TIKRŲ dalykų."

"Mes gyvename pasaulyje, kuriame eilė dalykų yra apvirtę aukštyn kojomis. Tas, kas atrodo mums normalu, yra nenatūralu, o tas, kas yra natūralu, mums atrodo yra nenormalu.

Per savo projektus mes siekiame ATSTATYTI prarastas gyvenimo reiškinių esmes, SUKURIANT prielaidas suabejoti atgyvenusiais požiūriais ir ATSIVERTI mintims, kurios yra jau pasiruošusios gimti".

Rasa Balčiūnienė, HAI LT įkūrėja

Kai kurios konferencijų metu iškilusios įžvalgos ir gimusios iniciatyvos tampa HAI LT veiklos dalimi. Mes eksperimentuojam, įgyvendinam PILOTINIUS PROJEKTUS. Kai kurie eksperimentai pamažu tampa NAUJAIS ATEITIES GYVENIMO VERSLO MODELIAIS.