Strateginės peržvalgos sesija "INOVATYVI VEIKLA KAIP VISUMA" | HAI.LT

Strateginės peržvalgos sesija "INOVATYVI VEIKLA KAIP VISUMA"

Į inovacijas žvelgdami kaip į naujoves, kuriančias ekonominį ir komercinį efektą, naudojamės tik daliniu inovacijų potencialu. Tam, kad įmonėse gimtų NAUJOS KOKYBĖS INOVACIJOS, svarbu inovacijas suvokti kaip VISUMĄ, kurioje visos aplinkos funkcijos atlieka savo paskirtį.

Kviečiame įvairių įmonių lyderius ir jų strategines komandas įsigilinti į inovacijų kaip visumos sampratą, įsisavinti subtilias inovacijų kaip visumos kūrimo technologijas ir taikyti jas savo organizacijos strategijos vystyme NAUJAME STRATEGINĖS PERŽVALGOS SESIJOS FORMATE.

Strateginės peržvalgos sesija "INOVATYVI VEIKLA KAIP VISUMA"
Verslo lyderiams ir jų strateginėms įmonių komandoms

2016 m. lapkričio 25-26 d.

PLAČIAU>>

Inovacinę eko-aplinką mokysimės kurti
kaip inovacijų gyvenamąją vietą,

kurioje inovacija įvyksta tik tuomet, kai visos aplinkos funkcjijos vykdo savo paskirtį
(„eko“ senovės graikų k. – būstas, namas).

 

Įžvalgas inovatyviai veiklai
padės atrasti
visumą kuriančių formų dermė:

Sesijoje nagrinėjami klausimai:

• Kas yra vystymasis ir kokie yra vystymosi dėsningumai?
• Kiek iš viso yra inovatyvių (prisidedančių prie vystymosi) veiklų kompanijoje?
• Kokie komponentai sudaro tikrai inovatyvią erdvę kompanijoje?
• Kokios sąlygos būtinos sėkmingai inovatyviai veiklai ir vystymosi valdymo technologijoms?
• Kaip nagrinėjamus klausimus pritaikyti mano veiklai?

 

Sesijos vedantysis

ANDREJ TESLINOV
 
• Inovacijų kaip VISUMOS koncepcijos autorius.
• Profesorius, technikos mokslų daktaras.
• Mokslinės-konsultacinės grupės „DBA-concept“  generalinis direktorius www.DBAconcept.ru.
• Konceptualių analitikų klubo vadovas (www.master-concept.ru).
• Atviro Didžiosios Britanijos universiteto dėstytojas (www.open.ac.uk).
• МИМ ЛИНК Mokslinis konsultantas (www.ou-link.ru)
• Knygų – bestselerių apie vystomąjį valdymą ir konceptualų sudėtingų sprendimų projektavimą autorius.

Sesijos moderatorė

RASA BALTĖ - BALČIŪNIENĖ
 
• Visuomenės veikėja, kokybinių  pokyčių konsultantė, naujų galimybių erdvės kūrėja ir  inovatyvių idėjų vystytoja.
• Tarpdisciplininių giluminio požiūrio edukacinių projektų ir inovatyvių proveržių  idėjų paieškos konferencijų organizatorė.
• Ateities matymo strateginių sesijų ir kūrybos laboratorijų moderatorė.
• Ontopsichologijos metodų taikymo praktikė.
• Harmoningos asmenybės instituto ir  Femina Bona  įkūrėja, verslininkė.

Strateginės peržvalgos sesija - tai Harmoningos asmenybės instituto rengiamos naujos versložiūros savaitės "INVERS - 2016" dalis.