Apie mus | HAI.LT

Mūsų veiklos esmė - tai VIRSMŲ ERDVĖS  lyderiams ir jų organizacijoms.

Mūsų ateitis yra daug žadanti, bet tuo pačiu ir labai neapibrėžta. Industrinė visuomenė užleidžia pozicijas visuomenei, pagristai žiniomis ir žinojimu.  Naujas konkurencinis pranašumas verslo pasaulyje bus paremtas ŽINOJIMO - tai yra sąmoningumo ir išminties - paradigma.

Per 10 veiklos metų naujai besiformuojančioje rinkoje mes turėjome galimybę ištyrinėti, išbandyti, atrasti ir sukurti VEIKIANČIAS METODIKAS, kurios leidžia įvykti lyderių asmenybės ir organizacijų VIRSMAMS - kokybiniams pokyčiams.

ATEITIES GYVENIMO LYDERIŲ kuriami verslo modeliai formuoja ATEITIES GYVENIMO ORGANIZACIJĄ - naujos pasaulėžiūros verslo kultūrą, ir tampa pavyzdžiu kitiems.

"Ateities gyvenimo organizacija savo viduje keisis greičiau, nei bus matomi pokyčiai išorėje. Paruoštų receptų nebebus, gyva organizacija gebės kurti ir atrasti savitus veikimo principus".

"Harmoningos asmenybės instituto" (HAI.LT) įkūrėja Rasa Balčiūnienė

Mes pateikiame organizacijoms inovatyvias metodikas:
► keičiančias POŽIŪRĮ į įprastus dalykus,
► formuojančias naują PASAULĖŽIŪRĄ,
► diegiančias naujus VALDYMO ĮRANKIUS,
► ugdančias ATEITIES LYDERIŲ KOMPETENCIJAS,
     ⇒ įgalinančias kokybinius pokyčius organizacijose,
     ⇒ kuriančias aplinką, kurioje galima dalintis idėjomis, kartu ieškoti sprendimų
         ir kurti gyvybingas inovacijas.
įgalinančias formuoti naujos paradigmos ATEITIES GYVENIMO ORGANIZACIJĄ.

Mūsų veiklos formos:
VISUMINIO MOKYMOSI programos (trumpalaikiai seminarai, ilgalaikiai moduliniai mokymai, intelektualios kelionės, bendrų interesų klubai),
► ATEITIES KŪRIMO strateginės sesijos (organizacijoms, bendruomenėms, miestams),
 INTEGRALINĖS konferencijos (požiūrio virsmo, naujų idėjų ir galimybių paieškos),
► ŽINIŲ MAINŲ platforma ( galimybė organizacijoms keistis praktine patirtimi),
► INOVACINIAI EDUKACINIAI PROJEKTAI, kuriantys naujų prasmių lauką ir skatinantys socialinio konteksto virsmus.


ATEITIES GYVENIMO VERSLO  kūrimo filosofija  yra paremta šešiais principais - ESMINIAIS VIRSMAIS:Kodėl ATEITIES GYVENIMO verslas?

Rusų ekonomisto Nikolajaus Kondratjevo (1892-1938) suformuluota ekonominių ciklų („ilgųjų bangų“) teorija paaiškina ilgalaikius ekonominio aktyvumo ir nuosmukio laikotarpius, trunkančius apie 50 metų ir iš esmės keičiančius verslo ir organizacijų veikimo logikos PARADIGMAS. Kiekviena „banga“ bazinės inovacijos dėka iš esmės PERTVARKO ekonomikos žemėlapius.

Nikolajaus Kondratjevo ekonominiai ciklai („ilgosios bangos“):


Pirmosios keturios bangos patenkino mūsų materialiuosius poreikius, penktoje bangoje pirmą kartą ekonominio augimo šaltiniu tapo nematerialus dalykas – informacija. Pasak  N. Kondratjevo pasekėjų, mes jau įžengiame į naują ekonomikos vystymosi - INTEGRALINĖS SVEIKATOS - bangą, kurioje ekonomikos varikliu tampa iki šiol menko dėmesio sulaukęs žmonijos poreikis – būti VISAPUSIŠKAI SVEIKAM.

KODĖL?

Per materializmo laikotarpį vartojimas visiškai iškraipė GYVENIMO REIŠKINIUS: švietimas rengia darbo jėgą, o ne savo potencialą gebantį realizuoti žmogį, valgome sotumui, o ne energingumui, bendraujame dėl naudos, o ne dėl kūrybos, gydome siptomus, o ne ligos priežastis ir t.t. Netgi menas, kultūra tapo preke. Techmologiškai besivystydami ir siekdami didesnio vartojimo, pametėm ŽMONIŠKUMĄ - humanizmą kiekvienoje veiklos sferoje, o  tuo pačiu ir gyvenimo reiškinių ONTOLOGINES PRASMES. Žmogus tapo iš subjekto - objektu, arba, kitaip tariant, iš savarankiškai, sąmoningai veikiančio šeiminko tapo automatiškai paveikiamu daiktu. Esame pakliuvę į mūsų sukurtų sistemų spąstus. Gyvename pasaulyje, apverstame aukštyn kojomis. Visko turime (fizinę sveikatą, maisto, darbą, santykius, komfortą, keliones, netgi galimybę savirealizuotis), bet daugelis iš mūsų  jaučiamės nelaimingi ir nepatenkinti.

Ar integralios sveikatos poreikis turi potencialo tapti šeštojo ilgojo ciklo ekonominio augimo šaltiniu?  Kas tai yra INTEGRALI SVEIKATAKaip aš su savo veikla galiu patenkinti globalų visuomenės poreikį?  Kaip tai gali tapti  mano konkurenciniu pranašumu ateityje?  Šiandien tai yra vieni iš aktualiausių, galbūt nesuvoktų klausimų, kuriuos sau turėtų kelti verslo kūrėjai, siekiantys BŪTI ateityje.  ATEITIES GYVENIMO verslai - tai verslai, kuriantys integralią sveikatą. INTEGRALI SVEIKATA suvokiama kaip visuminė sveikata:  fizinės, biologinės, psichologinės, mentalinės, socialinės, ekologinės ir dvasinės sveikatų sinergija.

Plačiau apie N. Kondratjevo ekonominius ciklus >>
Papildoma medžiaga apie N. Kondratjevo teoriją>>

 

Skaityti atsiliepimus