Programos "SĄMONINGA LYDERYSTĖ" ketvirtasis modulis | HAI.LT
Programos "SĄMONINGA LYDERYSTĖ" ketvirtasis modulis
2016.01.29

4 modulis: Organizacijos vedlio veikimo stilius

 

Siekdami giliau pamatyti save ATEITIES lyderio kontekste, suprasti, kaip savyje atverti prigimtinį IDENTIŠKUMĄ ir kaip vystyti esmines ateities lyderio kompetencijas sausio 29 - 30 d.d. susirinko ketvirtojo modulio dalyviai įkvepiančioje ir sutelkiančioje vetoje - InTegra.

Esminiai modulio klausimai:

KAS IŠ TIKRŲJŲ MUS SKATINA VEIKTI?
KAIP ŽMONES ĮTRAUKTI Į PRASMINGŲ TIKSLŲ FORMAVIMĄ?
KUO REMIANTIS MES PRIIMAME
NEFUNKCIONALIUS SPRENDIMUS?
KAIP PASIRINKTI ORGANIZACIJOSE TINKAMUS DARBUOTOJUS?
KAIP SPRĘSTI KONFLIKTUS?
KAIP KURTI DIALOGĄ, KONSTRUKTYVIĄ IR BENDRADARBIAVIMO APLINKĄ?
KAIP ĮTAKOJANT SAVO VIDINES BŪSENAS KEISTI IŠORINIUS ĮVYKIUS?
KOKS GYVENIMO STILIUS SKATINA NUOLAT AUGTI IR MAKSIMALIAI SAVE REALIZUOTI?

Temos:


 Konstruktyvi veikimo būsena
 Sąveikos su žmonėmis valdymas
 Koncentracijos gebėjimas
 Valia ir disciplina
 Emocinis neutralumas
 Prieštaravimų ir poliariškumo valdymas
 Nauji sprendimo priėmimo būdai
 Veikiančių sprendimų koncepcija
 Inovatyvūs mokymosi būdai
 Mokymasis per patyrimą
 Eksperimentų reikšmė naujame laikmetyje
 Prielaidos gimti inovacijoms
 Įvykių lauko formavimas
 Integralinio požiūrio į organizacijas taikymo priemonės
 Skirtingi prasmių lygiai ir jų reikšmė
 Stebėtojo būsenos ir vedlio veikimo stiliaus sinergija
 Žmonių vystymo koncepcija
 Vietoj kontroliavimo – lydėjimas. Kaip tai pasiekti?
 Lyderio gyvenimo stilius

Į naujienas