Organizacinės psichosemiotikos programa "ATEITIES GENAS: PRASMĖ, AUTENTIŠKUMO STRATEGIJA, NAUJOS KOMPETENCIJOS" | 01.28-29 | HAI.LT
Organizacinės psichosemiotikos programa "ATEITIES GENAS: PRASMĖ, AUTENTIŠKUMO STRATEGIJA, NAUJOS KOMPETENCIJOS" | 01.28-29
2019.11.04

 

PROGRAMOS KONTEKSTAS
Šiandien viena svarbiausių verslo aktualijų yra veikimas neapibrėžties sąlygomis ir kokybiniai pokyčiai. Ilgalaikės strategijos jau nebeveikia, o pamato vis tiek reikia. Daugelis įmonių žvilgsnį nukreipia į aukštesnes vertybes. Pelnas tampa „suprasta būtinybe“, o ne tikslu. Tikslas kitas - verslo prasmė.
Skaitmeninė transformacija – jau susiformavusi tendencija, kuri artimiausią dešimtmetį kels naujus iššūkius žmonėms ir atvers naujas galimybes verslams. Taigi ateitis nėra kažkur toli, ji – čia. Tai mūsų mąstymo būdas, formuojantis prasmių lauką kokybiniams pokyčiams ir lemiantis tolesnę mūsų veiklos kryptį. 
 
 
PROGRAMOS AKTUALUMAS
Aplinkos sudėtingumas ir neapibrėžtis ilgainiui tik augs, todėl šiandien itin svarbu įžvelgti pirmuosius tendencijų simptomus tiek organizacijų išorėje, tiek jų viduje bei tinkamai į juos sureaguoti.
Faktai matuoja praeitį, o kaip suprasti, kas laukia ateityje? Neapibrėžties sąlygomis naudojamės šeštuoju pojūčiu. Klausimas, kaip tą pojūtį -  intuityvųjį žinojimą – pastiprinti įsisąmonintomis ir racionaliai suprantamomis išraiškomis?
 
 
ORGANIZACINĖ PSICHOSEMIOTIKA - KAS TAI ?
Bet kuri įmonė ar kompanija yra sistema arba organizmas, kurį valdo tam tikras psichologinis modelis. Jį suformuoja savininkas ir vadovai. Išoriškai psichologinis modelis atsiskleidžia per vizualinius vaizdinius, simbolius, organizacijos žmonių kalbas ir elgseną. Realūs faktai – tai organizacijos vystymosi arba fiksacijų pasekmė.
Semiotika – mokslas apie prasmių pasireiškimą ir ženklų atkodavimą, o „psicho“ – tai ketinimų ir prasmių šaltinis, tad organizacinė psichosemiotika yra įmonėse veikiančių vektorių - vystymosi arba fiksacijų - atkodavimas per  vizualinių vaizdinių, simbolių atpažinimą, organizacijos žmonių kalbų ir elgsenų pasireiškimą kasdienėje veikloje. Tai tarpdalykinė sritis, kurioje susijungia verslo valdymas, pažangioji psichologija ir semiotika.
Įvaldžius psichosemiotikos įrankius, galima paveikti organizacijos vystymąsi, atpažįstant  neįsisąmonintus veiksnius, kurie lemia veiklos rezultatus.
 
 
KAM SKIRTA PROGRAMA?
Organizacinės psichosemiotikos programa skirta verslo kūrėjams ir vadovams, siekiantiems didesnio asmeninio efektyvumo neapibrėžties sąlygomis ir vykdantiems kokybinius pokyčius versle. 
 
 
PROGRAMOS VERTĖ:
 • Atlieka organizacijos veiklos giluminę diagnostiką.     
 • Suteikia naujų organizacijos valdymo įrankių.     
 • Pasiūlo naujų organizacijos galimybių stiprinimo būdų.     
 • Leidžia susivokti pokyčiuose, kurie per ateinantį dešimtmetį perkurs pasaulinę ekonomiką.

PROGRAMOS PRADŽIA - 2020 m. sausio 28-29 d.d.

PROGRAMOS MOKYMOSI FORMOS
 
Pagrindinė dalis:
 • 1 modulis. Organizacijos autentiškas veikimo būdas.
 • 2 modulis. Psichosemiotinė diagnostika. Organizacijos komunikacijos lygiai.
 • 3 modulis. Organizacijos tapatybė ir prekės ženklas - dabar ir ateityje.
 • 4 modulis. Organizacijos galimybių stiprinimo būdai.
 • 5 modulis. Neapibrėžties sąlygos. Verslo valdymo principai.    

  Kiekvieno modulio trukmė - 2 dienos.

  Jų metu vyks paskaitos, realių situacijų analizės, naujų psichosemiotinių įrankių įvaldymo praktikos, sinemologija, patyriminiai organizaciniai žaidimai. Patyriminiai organizaciniai žaidimai – tai nauja praktika, kurios metu metu tyrinėsime emocinius ir intuityvius grupės ir organizacijos gyvenimo lygius. Atrasite, kaip grupė formuoja žmogaus situacijos suvokimą; suprasite, kokiu būdu pasąmonė veikia grupės sprendimus; pamatysite, kaip gimsta skirtingi vaidmenys grupėje ir kokie motyvai slypi už jų; suvoksite konkuravimo ir bendradarbiavimo principus; “pasimatuosite“ lyderio ir sekėjo kėdes. Po šių žaidimų savo organizacijose vykstančius procesus pradėsite matyti per psichodinaminius principus.

Praktinio patyrimo dalis:

 • Giluminės diagnostikos praktikumai. Mokymosi metu numatyti 4 praktikumai, kurių metu lankysimės konkrečiose organizacijose ir, pasinaudodami įgytais įrankiais, analizuosime realias verslo situacijas. Šių praktikumų metu akivaizdžiai patirsite, kaip kompanija yra valdoma tam tikro psichologinio modelio, kurį suformuoja savininkas ir vadovai; kaip psichologinis modelis atsiskleidžia per vizualinius vaizdinius, simbolius, organizacijos žmonių kalbas ir elgseną. Po šių praktikumų visiškai kitaip pradėsite matyti savo veiklas.
   
 • Vizualinės komunikacijos analizės dirbtuvės. Mokymosi metu vyks 2 dirbtuvės, kurių metu nagrinėsime rezonansinius viešosios komunikacijos atvejus pasiremdami įgytais įrankiais.
   
 • Papildomi užsiėmimai. Mokymosi metu vyks 3 sinemologijos seansai, kurių metu nagrinėsime istorinių asmenybių gyvenimus, pasiremdami įgytais įrankiais. 2 organizacinių išdėstymų užsiėmimai. Jų metu galėsime spręsti savo versluose iškylančius klausimus ir „pasimatuoti“ organizacinių sisteminių elementų būsenas.

PLAČIAU APIE PROGRAMĄ>>

 

 

Į naujienas