NAUJOS PRASMĖS VERSLE: išplečiam požiūrį į kūrybinį protą | HAI.LT
NAUJOS PRASMĖS VERSLE: išplečiam požiūrį į kūrybinį protą
2018.03.29

 

Tarptautinė mąstymo pokyčių erdvė 

"NAUJOS PRASMĖS VERSLE:
išplečiam požiūrį į kūrybinį protą"

Verslas – Mokslas – Mada – Dizainas – Menas – Psichologija – Inovacijos - Švietimas


 2018 m. birželio 1 – 3 d.
LIZARI CAMPUS (Latvija)


PROGRAMA >>
  In English>>    In Russian>>

 

NUOTRAUKŲ GALERIJA>>
(Foto: Gintaras Šeputis)

 

 

APIE>> PROGRAMA>> VIETA>>  APGYVENDINIMAS>> REGISTRACIJA>>

 

TIKSLAS


Sukurti gyvą erdvę, kuri išplėstų požiūrį ir padėtų atrasti naujus įrankius KŪRYBINO PROTO vystymui versle ir asmeniniame gyvenime per:
 • KŪRYBINIU PROTU grindžiamų veiklų (mada, dizainas, gyvenimo estetika) tarpdisciplininę analizę ir praktinius pavyzdžius;
 • Gilesnes įžvalgas (antropologija, psichologija, ekonomika, semiotika) apie KŪRYBINIO PROTO paskirtį ir jo formavimąsi, paliečiant masinio vartojimo kultūros iššūkius ir ateities galimybes;
 • KŪRYBINIO PROTO vystymuisi reikalingų pokyčių versle ir asmeninėje veikloje TIESIOGINĮ PATYRIMĄ;
 • PRAKTINĮ naujų projektų, įrankių, prototipų vystymą, siekiant įprasminti naują požiūrį į KŪRYBINĮ PROTĄ versle ir asmeninėje veikloje.

   

 
 
PRANEŠĖJAI IR DALYVIAI

 • VERSLO KŪRĖJAI 
 • INTELEKTUALAI IR MOKSLININKAI
 • MADOS IR DIZAINO ANTREPRENERIAI
 • MARKETINGO SPECIALISTAI
 • ESTETIKOS KŪRĖJAI, MENO ATSTOVAI
 
 
TEMOS
 • KŪRYBINIO PROTO KRIZĖ: tarpdisciplininis ir visuminis požiūris į gyvenimo reiškinius
   
 • MENTALINIO VAIZDINIO PSICHOLOGIJA: poveikis žmogaus pasirinkimams ir savirealizacijai
   
 • KŪRYBINIO PROTO ANTROPOLOGIJA: objektyvus ir socialinis grožio kriterijus
   
 • KŪRYBINIO PROTO SEMIOTIKA: simboliai kaip kultūros valdymo priemonė
   
 • KŪRYBA KAIP ŽMOGAUS PROJEKCIJA: koks žmogus viduje, tokie rezultatai išorėje
   
 • MENO IR ŽINIASKLAIDOS ĮTAKA: kokius mentalinius vaizdinius formuoja ir jų poveikis žmogui
   
 • SĄMONINGUMO IR JAUTRUMO VYSTYMAS: išeitis iš kūrybinio proto krizės
   
 • AUTENTIŠKUMAS IR INDIVIDUALUMAS: kaip išreikšti tikrąjį asmenybės identiškumą
   
 • AUKŠČIAUSIA ESTETIKOS PRASMĖ: asmenybės augimas per grožio ir pasitenkinimo giluminį pajautimą
   
 • KŪRYBINIO PROTO PARADIGMOS POKYČIAI: perėjimas nuo brukimo ir vartojimo kultūros į autentiškumo išryškinimo ir žmogaus savirealizacijos skatinimo kultūrą
   
 • KITOKS POŽIŪRIS Į KŪRYBĄ: laimingas žmogus kuria autentiškus dalykus
   
 • ĮKVĖPIMO PAIEŠKOS: gamta, aukštasis menas, intuityvūs vaizdiniai
   
 • NAUJI VEIKIMO BŪDAI:
  – sėkmingi gamtos principų taikymo veikloje pavyzdžiai (organinė architektūra, estetinė odontologija, dizainerių darbai drabužių, interjero, juvelyrikos srityse)
  – sėkmingi pozityvių vaizdinių naudojimo pavyzdžiai (sakralinių simbolių pritaikymas moderniame pasaulyje, improvizacijos meno srityje, gamtos simboliai)
  – sėkmingi verslo modeliai (holistinis požiūris į žmogų, socialinių problemų sprendimas, įvairių sričių sujungimas)
  – sėkmingi kūrybingų žmonių bendradarbiavimo pavyzdžiai
 

VIETA
 
TARPTAUTINIS KULTŪROS IR MOKSLO CENTRAS „LIZARI CAMPUS“ (Latvija).
 
 
TAI VIETA, IŠSISKIRIANTI UNIKALIA GAMTOS IR ARCHITEKTŪROS HARMONIJA. 
Pagrindinė centro idėja – pasiūlyti šiuolaikiniam žmogui jaukią, funkcionalią ir unikalaus dizaino gyvenamąją erdvę. Čia kiekvienas, dalyvaudamas įvairiuose renginiuose, turi galimybę prisiliesti prie humanistinės kultūros bei pabūti vienumoje su savimi ir gamta.

PARTNERIAI

 

 


SUSISIEKITE SU MUMIS

  Email: registracija@hai.lt

Tel.: +370 683 28747

Registracija vyksta iki gegužės 15 dienos.


 

Į naujienas