Pažengusių koučerių visuminio vystymo programa | HAI.LT

Pažengusių koučerių visuminio vystymo programa

Praktinės studijos „Psichologinio koučingo mokymo ir koučerio asmenybės vystymo programa, taikant intensyvų psichologinį pasirengimą“

Profesionalumui ugdyti bet kurioje srityje reikalinga praktinė patirtis. Specialisto tobulėjimas priklauso nuo jo sugebėjimo įprasminti šią patirtį, padaryti iš jos išvadas ir pritaikyti jas savo veikloje. Tikram profesionalui svarbu žinoti paskutines savo srities naujienas, nuolat plėsti savo darbo metodus, išbandyti naujus būdus. Ugdant save profesinėje srityje lygiai taip pat svarbu ieškoti kelių ir būdų, leidžiančių priartėti prie savojo tikrojo „Aš“, atsilaisvinant nuo ribojančių nuostatų, keičiant įsitikinimus, atskleidžiant užslėptus gabumus ir neišnaudotus resursus.

Programos partneriai:
Mokymo programa yra parengta kartu su Harmoningos Asmenybės Instituto partneriais, vienomis geriausių asmenybės vystymo ir koučingo specialistų ugdymo mokyklomis: Sankt Peterburgo Coachingo Institutu, psichologinio mokymo centru „Naujas Projektas“ ir „Retorikos ir Oratorinio Meistriškumo Universitetu“ – tokiu būdu kiekvieną modulį dėsto savo srities profesionalai, kas leidžia įsisavinti naujausius asmenybės vystymo bei koučingo požiūrius ir technologijas.

Kam programa skirta?
Ši mokymo programa yra skirta praktikuojantiems koučingo konsultantams, siekiantiems gauti sustiprintą psichologinį pasirengimą, skatinantį pasiekti asmeninį tobulumą, norintiems ugdyti koučingo įgūdžius, savo kompetencijos ribas praplėsti iki tarptautinio lygio.

Mokymo programos struktūra:
► Mokymo programą sudaro 18 modulių praktinių seminarų, skirtų įsisavinti psichologinius pagrindus ir
integralinę koučerio asmenybės ugdymo technologiją, pagrindines koučingo technologijas ir koučingo
konsultantams reikalingus instrumentus. Kiekvienas modulis trunka po 2 dienas, iš viso 36 dienos.
► Praktinės koučingo sesijos, koučingo technologijų ir instrumentų įsisavinimas, supervizijos, intuicijos ir
kūrybiškumo lavinimo praktikos. 18 praktinių užsiėmimų, kiekvienas užsiėmimas trunka po 4 ak. val.
 16 individualių koučingo konsultacijų (vienos konsultacijos trukmė 1 val.)
 Dvi vasaros praktinio intensyvi laboratorijos, kurios skirto koučingo įgūdžių įtvirtinimui, intuicijos,kūno
empatiškumo ir kūrybiškumo lavinimui. Kiekvienas praktinis intensyvias trunka po 5 dienas, iš viso 10 dienų
 3 dienų praktika organizacijoje, vedant strateginę ar kūrybinę sesiją

Bendra programos trukmė: 60 dienų.

Programos aprašymas>>