Konsteliacijų laboratorija LIETUVOS ATEITIES IŠDĖSTYMAS 2011 m. | HAI.LT

Konsteliacijų laboratorija LIETUVOS ATEITIES IŠDĖSTYMAS 2011 m.

Eksperimentinė konsteliacijos laboratorija "Lietuvos ateities išdėstymas: koks kelias link laimingo gyvenimo"

Konsteliacijų laboratorija - tai iškelto klausimo sistemai priklausančių elementų “IŠSTATYMAS” erdvėje, padedantis pamatyti šių elementų ryšius ir suprasti gilumines iškelto klausimo priežastis. Konsteliacijos laboratorijos eiga yra laisva ir jos rezultatas formuojasi, priklausomai nuo "čia ir dabar" vykstančios klausimo elementų sąveikos.

Klausimo iniciatorė: Rasa Balčiūnienė, HAI įkūrėja.

Vedantysis: Michael Blumenstein, tarptautinis konsultantas, 20 metų konsultuojantis įmones organizacinių išdėstymų metodu.

ESMINĖ KONSTELIACIJOS ĮŽVALGA:
Laimingos Lietuvos ateities visuomenės kelias - tai KŪRYBOS kelias.

KONSTELIACIJOS ĮŽVALGOS
Konsteliacija atskleidė, kad dabartinė visuomenė Lietuvoje - tai "paaugliškos" būsenos visuomenė, kuri visą dėmesį per pykčio išraišką yra nukreipusi į praeitį: karus, skriaudas, ilgus metus patirtą agresiją. Kai yra patenkama į agresijos represiją, yra noras keršyti - toks veikia dėsnis, jei nesusivoki  ir neįsisąmoni, kas atsitiko. Priėmimas, susitaikymas ir nuolankumas tam, kas jau įvyko, mūsų sąmonėje yra suvokiamas kaip nusižeminimas, o nusižeminti mes nepajėgūs, tas užspaudžiam agresijos energiją giliai viduje. Taip atsitiko mums - mūsų tautai. Dabar ši viduje užspausta agresija yra nukreipta į save griaunantį kovojimą tiek viduje, tiek išorėje. O ši užspausta agresijos energija galėtų įgyti konstruktyvią formą ir būti nukreipta į ateities statymą. Sąmoningą  konstruktyvią agresiją mes atmetam, atsisakydami šeimininkiško mentaliteto ir siekdami vis prie ko nors prisišlieti. Pasąmoningai agresiją išreiškiam per beprasmį kovojimą ir užgautas ambicijas, per nepamatuotą išdidumą ir neadekvačią savigarbą: " O mes…lietuviai ", " O mūsų protėviai…" , " O LDK… ", " O mes tai parodysim..." Deja, rezultatai matuojami, remiantis dabarties veiklos vaisiais, o ne praeities…Kaip žinia, praeitimi sotus nebūsi. Tokioje pozicijoje dabartinė Lietuvos visuomenė neturi galimybių išlikti kaip atskira tauta, valstybe. Šiandien mes kovojame už išlikimą ir tai - pseudoateitis, tikroji ateitis - tai KŪRYBA.

IŠMINTIES ŽINGSNIAI:
 praeitį reikia pamatyti ir ją gerbti, priimti tą patirtį, kuri įvyko.
 iš "paaugliškos" pozicijos galime išeiti, susivokiant ir priimant, kad egzistuoja bendra Būties tvarka, kuriai paklūsta gamta, gyvūnai, žmonės, tautos, valstybės. Visi mes esama DIDŽIOJO ŽAIDIMO  išraiškos
 nėra išorinio mygtuko, recepto, kaip padėti mums - mūsų tautai, reikia pradėti kiekvienam nuo savęs:  pažink save, atrask save iš naujo tokį, kokį kiekvieną iš mūsų unikalų sukūrė Būtis, ir tuo pačiu pažinsi Būtį ir kaip rasti vietą joje.

Mūsų  laiminga LIETUVOS ATEITIS  mums siunčia žinutę: nustokite kovoti vieni su kitais ir patys su savimi, priimkite pagarbiai praeitį, įsileiskite į save  aukščiausią BŪTĮ ir eikite dirbti, kurti. Laimingos Lietuvos ateities visuomenės kelias - tai KŪRYBOS kelias.