Tęstinė programa „SISTEMINIŲ ORGANIZACIJOS RYŠIŲ VALDYMAS" | HAI.LT

Tęstinė programa „SISTEMINIŲ ORGANIZACIJOS RYŠIŲ VALDYMAS"

Harmoningos asmenybės institutas (HAI) 2012 m. surengė Lietuvoje analogų neturinčią tarptautinę konsultacinę – mokomąją programą verslo kūrėjams ir aukščiausio lygio vadovams “SISTEMINIS ORGANIZACIJOS VALDYMAS“.

PROGRAMOS APRAŠYMAS>>
Pokalbis su programos vedančiuoju Michaeliu Blumešteinu>>
Michaelio Blumenšteino interviu Baltarusijos televizijos TUT.BY-ТВ
laidoje „Sėkmės formulė“ ("Формула успеха")>>

Pagrindinė vadovo užduotis SISTEMINIAME VADOVAVIME yra suteikti formą, t.y. kurti iki tam tikro laipsnio save organizuojančią aplinką, kurioje žmonės gali geriausiai išreikšti ir vystyti save, tokiu būdu padėdami pasiekti organizacijos tikslus.

DALYVIAI
Progamoje dalyvavo įmonės iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos: TEGRA grupės įmonės, Tobis, Panevėžio keliai, Skirlita, Plasteksus, Baltic-American Concord, City Plaza, Merlana, Kaventdom ir Region Juvelyr (Rusija).

PROGRAMOS TIKSLAI:
► Įsisavinti sisteminio organizacijos valdymo SAMPRATĄ ir esminius sisteminio valdymo ĮGŪDŽIUS.
► Vystyti gebėjimą FORMUOTI ORGANIZACIJĄ, kurios aplinka padeda organizacijos žmonės kuo pilniau atskleisti savo potencialą.
► Formuoti SAVIREFLEKSIJOS įgūdžius, gebėjimą keisti savo VIDINES REALYBĖS konstrukcijas.
► Išmokti SISTEMIŠKAI spręsti savo organizacijos užstrigusias problemas.
► Vystyti efektyvesnę KOMUNIKACIJĄ  su  darbuotojais, partneriais, klientais, tiekėjais.
► Susipažinti su ORGANIZACIJŲ IŠDĖSTYMŲ metodu ir išmokti taikyti tam tikrus elementus savo organizacijos reikmėms.

PROGRAMOS PRIDĖTINĖ VERTĖ:
► Programoje kviečiami dalyvauti verslo savininkai ir organizacijų vadovai iš ĮVAIRIŲ ŠALIŲ.
► Programos metu sudaromos sąlygos nuosekliam savo ĮMONĖS PROBLEMŲ SPRENDIMUI.
► Programoje INTEGRUOJASI sisteminis mąstymas, organizaciniai išdėstymai, koučingas.
► Programos dalyviai tampa VIENI KITŲ KONSULTANTAIS, analizuodami REALIUS grupės dalyvių įmonių atvejus, spręsdami sisteminius kitų įmonių klausimus.

PROGRAMOS STRUKTŪRA - 4 moduliai po 3 dienas, moduliai vyksta 1 kartą per 1,5 – 2 mėn.

PROGRAMOS VEDANTYSIS

MICHAELIS BLUMENŠTEINAS (Austrija) – ekonomistas, verslo konsultantas, turintis  30-ies metų strateginio valdymo ir sisteminio įmonių vystymo patirtį įvairiose šalyse. Jo vedami sisteminiai išdėstymai, individualios vadovo, savininkų konsultacijos padėjo šimtams organizacijų išspręsti sudėtingas verslo situacijas, optimizuoti organizacijų struktūrą, įgyvendinti kultūrinius pokyčius.

Michaelis yra transakcinės analizės, sistemų teorijos, sisteminio konsultavimo, koučingo ir organizacinių konsteliacijų specialistas.  Jo įkurta konsultacijų įmonė „Blumenstein Organisationberatung“ (Austrija) kuria ir įgyvendinančiai konceptualaus organizacijų vystymo technologijas, rengia sisteminio valdymo ir konsultavimo specialistus.

Ilgalaikes sisteminio valdymo mokymo programas Michaelis Blumenšteinas kartu su partneriais realizavo įvairiose šalyse – Austrijoje, Rusijoje, Meksikoje ir kt.  


SEMINARO "SISTEMINIS MĄSTYMAS" DALYVIŲ ATSILIEPIMAI
„Dažnai organizacijose lokali problema yra tiek užaštrėjusi, kad ji trukdo pamatyti ir įtakoti visą sistemą. Sisteminis požiūris leidžia suvokti, kas iš tikrųjų vyksta įmonėje, kodėl ir kaip viena įmonės sritis, pokyčiai joje, įtakoja kitas sritis ir visą sistemą.“
Aurimas Vietrinas, UAB „Grida Group“ valdybos narys

„Kai esame sistemos – organizacijos viduje, mums sunku įžvelgti priežasties – pasekmės ryšį. Sisteminis požiūris leidžia į sistemą pažvelgti iš viršaus, tada galime pamatyti sistemoje veikiančius skirtingus elementus ir jų tarpusavio ryšius. Tokiu būdu galime įžvelgti, kas sistemoje veikia nepakankamai efektyviai. Jei organizacija palygintume su apskritimu - būdami jo viduje mes nematome, ar jis yra apskritas, tik išėję iš apskritimo vidaus – mes galime pamatyti, ar jis vis dar apskritimas, ar jo forma jau iškrypusi. Tada galime priimti tikslius sprendimus.“
Lijana Kanarskienė, UAB „Jostra“ partnerė

„Sisteminis požiūris yra patikimas padėjėjas vadovui šiame neapibrėžtumų laikmetyje. Jis leidžia pamatyti tam tikrus dėsningumus ir juos pažinti, padeda
suvokti, kas yra sistemos elementai, kokios jų rolės. Sisteminis požiūris į organizaciją padeda suvokti bei valdyti ryšius tarp skirtingų elementų, suprasti, kaip
kiekvienas sistemoje veikiantis elementas ją įtakoja. Sisteminį požiūrį galima apibūdinti metafora: vaivorykštė yra pasekmė trijų elementų: vandens, saulės, ir žiūrėtojo kampo. Trijų elementų ryšiai sukuria matomą pasekmę. Išėmus vieną elementą, dingsta ryšiuose sukurta pasekmė.“
Robertas Lazauskas, UAB „Vildika“ direktorius