Praktinė programa "PASĄMONINIŲ PSICHOTIPŲ VALDYMAS" | HAI.LT

Praktinė programa "PASĄMONINIŲ PSICHOTIPŲ VALDYMAS"

Suvokę pasąmoninius psichotipus suprasime ir galėsime įtakoti teatrą,
kurį nesąmoningai vaidiname kasdien.


PROGRAMOS TIKSLAS - įsisavinti pasąmoninių psichotipų žinias ir suformuoti įgūdžius, leidžiančius geriau pažinti save ir kitus, valdyti organizacijos žmonių tarpusavio sąveiką, kuriant POZITYVIĄ aplinką, didinant žmonių MOTYVACIJĄ ir SINERGIJĄ, išnaudojant kiekvieno STIPRIĄSIAS puses.
 
PROGRAMOS UŽDAVINIAI:
  • supažindinti su SISTEMINIU požiūriu į asmenybės psichotipus ir jų daromą įtaką žmogaus gyvenimui ir organizacijai;
  • įsisavinti PRAKTINIŲ psichotipų taikymo organizacijos veikloje metodikas;
  • įsisavinti TECHNIKAS, mažinančias psichotipų neigiamą įtaką organizacijoje.

PROGRAMOS TRUKMĖ - 5 dienos.

PLAČIAU >>

Norint tapti savimi ir realizuoti savo tikrąjį “Aš”, pirmiausia reikia pažinti save ir savo mąstymo įpročius.
Norint suprasti ir valdyti žmonių tarpusavio sąveiką, svarbu pažinti pasąmoninius žmonių psichotipus ir jų įtaką organizacijose.
Suvokę ir įsisąmoninę savo mąstymo ir emocinio reagavimo įpročius, galime juos keisti, formuodami kontraįpročius.
Suvokimas atveria kelius mąstymo ir elgesio modelių keitimui.