Tęstinė programa "GYVENIMO LYDERIO VEIKIMO STILIUS" | HAI.LT

Tęstinė programa "GYVENIMO LYDERIO VEIKIMO STILIUS"

SAVĘS KEITIMO PRAKTINĖ PROGRAMA, VEDANTI Į DIDESNĮ ASMENINĮ EFEKTYVUMĄ IR PSICHOLOGINĮ PASITENKINIMĄ GYVENIMU. Programa sukuria galimybes gauti IMPULSĄ, paskatinantį KOKYBINIUS pokyčius ilgalaikėje veiklos ir gyvenimo perspektyvoje.

Gyvenimo lyderį galima pažinti ne tik pagal sukurtus veiklos rezultatus, bet ir pagal jo vidinę laisvę nuo asmeninių ir sociumo stereotipų, gilią vidinę motyvaciją, pasitenkinimą veikla, drąsą veikti ir nuolatinį tobulumo siekimą.

Būti savo gyvenimo lyderiu – tai vidinės laisvės ir vidinio žinojimo būsena.

 

 

 

 


PROGRAMOS TIKSLAS:
Asmeninio efektyvumo didinimas, pereinant į naują prasminį, kūrybinį, ekonominį savirealizacijos kontekstą, praplečiant savo mąstymo ribas, atstatant sąmonės vientisumą ir atsilaisvinant nuo asmeninių ir visuomenės stereotipų.

PROGRAMA SKIRTA: 
Jauniems verslo kūrėjams, perspektyviems vadovams ir specialistams, kurie:

 • sėkmingai save pradėjo aktualizuoti pasirinktoje veikloje ir siekia save realizuoti maksimumu
 • ieško, kokiu būdu galėtų pilniau atskleisti savo talentus
 • siekia savo veikloje aukščiausio lygio meistriškumo
 • siekia vienu žingsniu būti priekyje

PROGRAMOS REZULTATAS:

 • Gyvenimo lyderio mentaliteto suvokimas
 • Gyvybės logikos kriterijaus taikymo įgūdžių suformavimas
 • Atsilaisvinimas nuo stereotipų, ribojančių asmenybės galimybių pilną išnaudojimą
 • Savo nuostolingo elgesio suvokimas ir keitimas
 • Įsisavinimas, kaip valdyti savo vidines būsenas, išteklius, energiją ir laiką
 • Asmeninio efektyvumo įrankių įvaldymas
 • Padidėjęs tikslumas sprendimuose, aktyvumas ir veiklumas
 • Užsitęsusių problemų išsprendimas
 • Padidėjęs sąmoningumas ir pasitenkinimas gyvenimu

PROGRAMOS "GYVENIMO LYDERIO VEIKIMO STILIUS" APRAŠYMAS>>