Konferencija "INOVATYVIOS BENDRADARBIAVIMO FORMOS. BENDRUOMENINĖ VALIUTA" 2011 m. | HAI.LT

Konferencija "INOVATYVIOS BENDRADARBIAVIMO FORMOS. BENDRUOMENINĖ VALIUTA" 2011 m.

2011 m. rugsėjo 28-29 d. Harmoningos asmenybės instituto (HAI) surengtoje integralinės erdvės konferencijoje "XXI amžiaus renesansas: inovatyvios mokymosi ir bendradarbiavimo formos. Bendruomeninės valiutos projektai" dalyvavo daugiau kaip 100 verslo kūrėjų ir lyderių, Lietuvos valstybės institucijų, aukštųjų mokyklų, nevyriausybinių organizacijų atstovų, moksleivių ir studentų.

KONFERENCIJOS ĮŽVALGOS>>
KONFERENCIJOS PRISTATYMAS IR PROGRAMA>>
KONFERENCIJOS PARENGIAMASIS ETAPAS - MOKSLEIVIŲ FORUMAS>>
KONFERENCIJOS PRANEŠĖJAI>>

Konferencijos siekiai:

  • išplėsti ir pagilinti sampratą apie evoliucines EKONOMIKOS IR VISUOMENĖS VYSTYMOSI TENDENCIJAS, bendruomeninės valiutos esmę ir prasmę šiandieniniame vystymosi etape;
  • atrasti galimybes ABIPUSIAM MOKYMUSI (angl. „mutual learning“) ir verslo, mokslo, švietimo SINERGIJAI;
  • suformuoti BENDRUOMENINĖS VALIUTOS PROJEKTUS, pasinaudojant HAI lyderių aptarimuose iškeltomis bendruomeninės valiutos iniciatyvomis.

Konferencijos pranešimų skaidrės

"Gyvybės ir sociumo logika: kaip pasiekti priešybių vienybę"
RASA BALČIŪNIENĖ, verslininkė, HAI įkūrėja, projekto idėjos ir konferencijos iniciatorė

>>"Mokymasis, mokant kitus: abipusio mokymosi sistema ir
pasauliniai pavyzdžiai"
 (anglų k.)

>>"Pinigų psichologija: kodėl geros idejos nesirealizuoja?" (anglų k.)
>>"N. Kondratjevo ekonominio augimo kreivė. Bendruomeninės valiutos projektų kūrimo struktūra ir eiga. Lietuva – šalis, i kurią vykstama mokytis." (anglų k.)

Prof. BERNARDAS LIETAERAS, “Euro architektu” vadinamas bendruomeninių valiutų kūrėjas, finansininkas, mokslininkas ir  verslininkas, gerai žinomas pasaulio finansiniuose sluoksniuose. Berklio universiteto profesorius, JAV ir Belgijos universitetų dėstytojas. Papildančiųjų valiutų, „plaukiojančių kursų sistemos“ kūrėjas, įvairių šalių vyriausybių konsultantas

Prof. dr. RIMVYDAS JASINAVIČIUS, Mykolo Romerio universiteto profesorius, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos prezidentas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo narys. R. Jasinavicius yra 176 išradimų bei daugelio mokslinių ir publicistinių straipsnių autorius, įvairių mokslo ir technikos premijų laureatas.
Talentingų vaikų ugdymas Nacionalinėje moksleivių akademijoje"
EGLĖ DAUNIENĖ, nevyriausybinės organizacijos „Nacionalinė moksleivių akademija” direktorė, sukaupusi didelę praktinę patirtį, dirbo „Vilniaus prekyboje“, „Euroapotheca“ bei „LEO LT“, kur vadovavo strategijos valdymo, organizacijos kūrimo ir vystymo projektų kūrimui.

Nauda verslo organizacijoms"
DALIA VITKUVIENĖ,  
UAB Mars Lietuva" personalo vadovė


Moksleivių forumas "ATEITIES MOKYKLA: ką galime padaryti šiandien?"
AUŠRA KIRLIENĖ, Švietimo projekto vadovė, Harmoningos asmenybės institutas


"Robotikos mokykloje atsiranda nuoširdus susidomėjimas mokslu - noras išrasti"
SAULIUS VASILIAUSKAS, "Baltic Orbis" generalinis direktorius

"Gyva Lietuva”: ekologinė žemdirbystė, švari gamyba, darni architektūra, alternatyvi energetika, socialiai atsakingas verslas ir biomimikrijos mokslas.
INDRĖ KLEINAITĖ, "Gyva LT" steigėja


“Informacinės technologijos pakeičia mokymosi galimybes"
ANDRIUS PLEČKAITIS, Asociacijos “Infobalt” inovacijų vadovas 


“Šiandien būtina moksleivius integruoti į organizacijas. Gyvoji teorija”
ARŪNAS MATAČIUS, Nacionalinės moksleivių akademijos (NMA) kūrybos vadovas


“Viešųjų ir verslo organizacijų patirčių mainų nauda”
POVILAS ČESONIS, Europos socialinio fondo agentūros direktorius


Papildoma informacija
UAB "Tegra investicijos"prezidento Rinardo Godos pranešimas “Kitoks požiūris į pinigus ir ateities motyvavimo sistemos“ (2011 m. gegužės 12 d. HAI surengtame atviros erdvės verslo forume "Verslo sinergijos šaltiniai. Kitoks požiūris įpinigus ir ateities motyvavimo sistemos")
 


Informacija žiniasklaidoje